MÃ-THUẬT

 

 

IV.
Sắc Lông Ngựa

 

 

 

 

       Dân Việt rất rành về Ngựa khi xưa, nên đã phân-định Mười Bốn loại Sắc Lông Ngựa như sau : 

                                                                               01 - Ngựa Hạc ;
                                                                               02 - Ngựa Hởi ;
                                                                               03 - Ngựa Kim ;
                                                                               04 - Ngựa Ô ;
                                                                               05 - Ngựa Hồng ;  
                                                                               06 - Ngựa Tía :
                                                                               07 - Ngựa Ðạm ;
                                                                               08 - Ngựa Khứu ;
                                                                               09 - Ngựa Chuy ;
                                                                               10 - Ngựa Séo ;
                                                                               11 - Ngựa Bích ;
                                                                               12 - Ngựa Qua ;
                                                                               13 - Ngựa Phiếu ;
                                                                               14 - Ngựa Thông.       Loại I : Ngựa Hạc gồm có :

                           Ngựa Hạc = Ngựa có nước Da màu Hồng và sắc lông Trắng toát (Blanc Eclatant) ;
                           - Như Chiến-Mã « Bạch-Long-Câu » của Vua Thái-Đức Nguyễn-Nhạc của Nhà Tây-Sơn (1778 - 1802).;
                           Ngựa Hạc Ngân = Ngựa sắc lông Trắng toát ngời ánh Bạc (Blanc Argenté) ;                          
                           Ngựa Hạc Phèn = Ngựa sắc lông Trắng toát màu Phèn (Blanc d'Alun ou Crème).                           

Ngựa Hạc Ngân
(Thuần-chủng Akhal-Teke - Huyết-Hãn Mã)


Tín-dụng Ảnh : chevalannonce.com

Ngựa Hạc
(Thuần-chủng Anh-Cát-Lợi)


Tín-dụng Ảnh : Kersti Nebelsiek.

 

Ngựa Hạc Phèn
(Ngựa Lippizan nước Autriche)

Tín-dụng Ảnh : quizz.biz

 

Ngựa Hạc Phèn
(Ngựa Lippizan nước Autriche)


Tín-dụng Ảnh : chevalastuces.centerblog.net

 

       Loại II : Ngựa Hởi gồm có :

                           Ngựa Hởi = Ngựa sắc lông Trắng, bốn móng chân Đen ;
                           Ngựa Hởi Bông = Ngựa sắc lông Trắng như bông, bốn móng chân Đen ;
                           Ngựa Hởi Bạc = Ngựa sắc lông Trắng ánh bạc, bốn móng chân Đen.
                           Ngựa Hởi Ðồng = Ngựa sắc lông Trắng-vàng ánh đồng, bốn móng chân Đen.

Ngựa Hởi
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh : univers-cheval.com

Ngựa Hởi Bông
(Ngựa Lippizan nước Autriche)


Tín-dụng Ảnh : clubhippiquedepollionnay.com

 

Ngựa Hởi Bạc

Tín-dụng Ảnh : theamazingstation.com

 

Ngựa Hởi Đồng

Tín-dụng Ảnh : vers-le-vent.blogspot.com

 

       Loại III : Ngựa Kim gồm có :

                           Ngựa Kim = Ngựa có nước Da màu Xẩm và sắc lông Trắng-Xám (Blanc-Grisé) ;
                           Ngựa Kim Lâu = Ngựa sắc lông Trắng-Xám, bờm đen và bốn móng chân đen ;
                           Ngựa Kim Than (Kim Lốm-Đốm) = Ngựa sắc lông Trắng-Xám bờm đen và mình lốm-đốm ; 
                           Ngựa Kim Qui = Ngựa sắc lông Trắng-Xám có những lằn sọc đen hay trắng ;                   
                           Ngựa Kim Lem = Ngựa sắc lôngTrắng-Xám loang-lỗ những vết lem màu đen hoặc nâu xẩm.

Ngựa Kim
(Ngựa Lipizzan nước Austria)

Tín-dụng Ảnh : brasovdaytrips.commarwari.com

Ngựa Kim
(Thuần-chủng Marwari của nước Ấn-Độ)

Tín-dụng Ảnh :
marwari.com

 

Ngựa Kim-Lâu
(Ngựa Criollo của nước Pérou)

Tín-dụng Ảnh : pixabay.com

 

Ngựa Kim-Lâu
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh : alifarabians.free.fr

 

Ngựa Kim Than (Kim Lốm-Đốm)
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh : centerblog.net

 

Ngựa Kim Than (Kim Lốm-Đốm)
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh : centerblog.net

 

Ngựa Kim-Lem
(Ngựa Knabstrup của nước Danemark)

Tín-dụng Ảnh :
fan2chevaux25.skyrock.com

 

Ngựa Kim-Lem
(Ngựa Appaloosa của Mỹ-quốc)


Tín-dụng Ảnh :
worldof-horse.skyrock.com

 

       Loại IV : Ngựa Ô gồm có :

                           Ngựa Ô = Ngựa sắc lông đen (Cheval Noir) ;
                           Ngựa Ô Quạ = Ngựa sắc lông đen mun ngời ánh xanh như lông chim Quạ (Cheval Noir Corbeau) :
                           - Như Chiến-Mã « Ô-Du » của danh-tướng Đặng Xuân Phong thời Nhà Tây-Sơn (1778 - 1802).;
                           Ngựa Ô Cát = Ngựa sắc lông đen tuyền (Cheval Noir Zain) ;
                           Ngựa Ô Đan-Phúc (Ô Bụng Đỏ) = Ngựa sắc lông đen ửng sắc đỏ dưới bụng (Cheval Noir Pangaré) ;
                           Ngựa Ô Chuy = Ngựa sắc lông đen mun đốm trắng ánh xám bạc (Cheval Noir-Pie) :
                           - Như Chiến-Mã « Ô-Chuy » của Sở Bá Vương Hạng-Võ (232 TCN - 202 TCN).

Ngựa Ô
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh : equideo.actifforum.com

Ngựa Ô-Quạ
(Ngựa Lusitano)


Tín-dụng Ảnh :
tout-sur-les-chevaux1.webnode.fr

 

Ngựa Ô-Cát
(Cheval Frison)

Tín-dụng Ảnh :
cabschau.centerblog.net

Ngựa Ô-Chuy
(Cheval Pinto)

Ngựa Ô Đan-Phúc (Ô Bụng Đỏ)
(Ngựa Cưỡi của nước Pháp)

Tín-dụng Ảnh :
chevaux.sport.com

Ngựa Ô Đan-Phúc (Ô Bụng Đỏ)
(Ngựa Kabarda của nước Nga)

Tín-dụng Ảnh :
tcherkesse.free.fr

 

       Loại V : Ngựa Hồng gồm có :

                           Ngựa Hồng = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng (Alezan) ;
                           Ngựa Hồng Lợt = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng lợt (Alezan Clair) ;
                           Ngựa Hồng Ðiều = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng đỏ (Alezan Pourpre) ;
                           Ngựa Hồng Lão = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng ánh vàng (Alezan Doré) :
                           - Như ngựa « Song-Vỹ Hồng », của danh-tướng Lý Thường Kiệt triều Nhà LÝ (1010-1225) ;
                           Ngựa Hồng Tiá = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng ửng đỏ (Alezan Vif) ;
                           Ngựa Hồng Ðính = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng đậm (Alezan Brun) ;
                           Ngựa Hồng Cháy (Hồng Đinh) = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng xẩm Đen (Alezan Brûlé) ;
                           Ngựa Hồng Mốc = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng pha sắc trắng mốc (Alezan Rabicano)
                           Ngựa Hồng Qui = Ngựa sắc lông màu nâu-hồng có những lằn sọc trắng hay đen (Alezan Bringé).

                          

Ngựa Hồng

Tín-dụng Ảnh :
quizz.biz

Ngựa Hồng Lợt

Tín-dụng Ảnh :
1cheval.com

Ngựa Hồng-Điều
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh :
poemes-provence.fr

 

Ngựa Hồng-Điều
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh :
hospitaliers.forumactif.com


 

Ngựa Hồng-Tía
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)


Tín-dụng Ảnh :
elea2004.eklablog.com

 

Ngựa Hồng-Tía
(Ngựa ConThuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh :
poemes-provence.fr

Ngựa Hồng-Lão
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh :
poemes-provence.fr

 

Ngựa Hồng-Đính
(Ngựa Lusitano )

Tín-dụng Ảnh :
hospitaliers.forumactif.com


Ngựa Hồng Mốc
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh : chevalastuces.centerblog.net

 

Ngựa Hồng Cháy Đuôi Hai Màu (Song-Vỹ Hồng)
(Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh : azurchevalnature.forum-free.org


Ngựa Hồng Qui (loại rất hiếm quí)

Tín-dụng Ảnh : dunbarsgold.com

 

Ngựa Hồng Qui (loại thông-thường)

Tín-dụng Ảnh : lequitalaune.com


       Loại VI : Ngựa Tía gồm có :

                           Ngựa Tía = Ngựa sắc lông Đỏ-thắm màu trái cerise, Bờm Đen (Cheval Bai-Cerise) ;
                           Ngựa Tía Mật = Ngựa sắc lông Nâu-Hồng lợt, Bờm Đen (Cheval Bai Alezan Clair, dit Bai Miel) ;
                           Ngựa Tía Sơn = Ngựa sắc lông đỏ-hồng, Bờm Đen (Cheval Bai Alezan-Châtain) ;
                           Ngựa Tía Khói = Ngựa sắc lông đỏ-nâu, Bờm Đen (Cheval Bai Alezan-Fumé). 
                           Ngựa Tía Cháy = Ngựa sắc lông đỏ-nâu-đậm, Bờm Đen (Cheval Bai Alezan-Brûlé) [(Gien E-/At- (Agouti-)]

Ngựa Tía
(Ngựa Con Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh :
passionequine.weebly.com

 

Ngựa Tía
(Ngựa Con Thuần-chủng Akhal-Téké)

Tín-dụng Ảnh :
poulains.over-blog.com


Ngựa Tía Mật
(Ngựa Cưỡi của nước Mỹ vùng Kentucky)

Tín-dụng Ảnh : en.wikipedia.org

 

Ngựa Tía Mật
(Ngựa Andalou của nước Tây-Ban-Nha)

Tín-dụng Ảnh :
mon-cheval-et-moi-.e-monsite.com


Ngựa Tía-Sơn
(Ngựa Thuần-chủng Ả-Rập - Thiên-Mã)

Tín-dụng Ảnh : elea2004.eklablog.com

Ngựa Tía Sơn
(Thuần-chủng Akhal-Téké)

Tín-dụng Ảnh : haraspapalis.pagesperso-orange.fr

 

Ngựa Tía Cháy
(Thuần-chủng Tây-Ban-Nha)

Tín-dụng Ảnh : elea2004.eklablog.com

 

Ngựa Tía-Khói
(Thuần-chủng Akhal-Téké)

Tín-dụng Ảnh : chevaljetadore.e-monsite.com

 

       Loại VII : Ngựa Ðạm gồm có :

                           Ngựa Ðạm = Ngựa sắc lông đỏ sẫm ánh vàng (Cheval Bai Foncé Doré) ;
                           Ngựa Ðạm Ðồng = Ngựa sắc lông đỏ sẫm ánh đồng (Cheval Bai Cuivré) ;
                           Ngựa Ðạm Bông = Ngựa sắc lông đỏ sẫm rổ bông trắng (Cheval Bai Fleuri) ;
                           Ngựa Ðạm Tía-Cháy Bông = Ngựa sắc lông đỏ-nâu sẫm ánh vàng rổ bông trắng (Cheval Bai Fleuri) ;
                           Ngựa Ðạm Sáp = Ngựa sắc lông đỏ sẫm pha sắc xám (Cheval Bai Gris) ;
                           Ngựa Ðạm Chỉ = Ngựa sắc lông đỏ sẫm nhạt ánh vàng, có lằng chỉ lông đen trên lưng.

Ngựa Đạm
(Thuần-chủng Tây-Ban-Nha)

Tín-dụng Ảnh : histoires-de-romans.com

 

Ngựa Đạm-Đồng
(Ngựa Đạm Cleaveland Anh-quốc)

Tín-dụng Ảnh :
equi-partage.ch.
Ngựa Đạm Bông

Tín-dụng Ảnh :
lamissdu54.eklablog.com

Ngựa Đạm Tía-Cháy Bông

Tín-dụng Ảnh :
quizz.biz

 

Ngựa Đạm-Mốc

Tín-dụng Ảnh : cheval.mescops.com

 

Ngựa Đạm-Mốc

Tín-dụng Ảnh : wampirwizard.skyrock.com

Ngựa Đạm-Sáp

Tín-dụng Ảnh : poulains.over-blog.com

 

Ngựa Đạm-Chỉ

Tín-dụng Ảnh : wampirwizard.skyrock.com

 

       Loại VIII : Ngựa Khứu gồm có :

                           Ngựa Khứu = Ngựa sắc lông đỏ-đậm pha màu nâu-đậm (Cheval Bai Brun) ;
                           Ngựa Khứu Miên (Khứu Vá) = Ngựa sắc lông đỏ-đậm pha màu nâu-đậm lang trắng (tức Khứu Chuy).                            

Ngựa Khữu
(Thuần-chủng Marwari của nước Ấn-Độ)

Tín-dụng Ảnh : fr.academic.ru

Ngựa Khữu

Tín-dụng Ảnh : sporthorse-data.com


Ngựa Khữu Miên (Khứu Vá)
(Ngựa Appaloosa của Mỹ-quốc)

Tín-dụng Ảnh : horzer.fr

 

Ngựa Khữu Miên (Khứu Vá)
(Ngựa Appaloosa của Mỹ-quốc)

Tín-dụng Ảnh : Coralie Blog


      Loại IX : Ngựa Chuy (loại Ngựa thường được các Vương-Hoàng Pháp-Triều và Thanh-Triều Trung-Hoa ưa-chuộng) :

                           Ngựa Chuy = Ngựa có Hai sắc lông : một màu Trắng và một màu Đen hoặc một màu Đậm khác ;
                           Ngựa Ô-Chuy = Ngựa có sắc lông Trắng và Đen mun ;
                           -Như Chiến-Mã « Ô Chuy »(烏 骓) của Sở Bá Vương Hạng-Võ (232 TCN - 202 TCN) ;
                           Ngựa Thanh-Chuy = Ngựa có sắc lông Trắng và Xanh-Lục đậm hoặc với Xanh-Dương thẳm ;:
                           - Như ngựa « Thanh-Chuy (Qingzhui - 青騅)», của vua Đường-Thái-Tông (唐 太 宗 - Tang Taizong) thời                            Nhà Đường (618-907) ;
                           Ngựa Hồng-Chuy = Ngựa có sắc lông Trắng và sắc lông màu nâu-hồng (Alezan-Pie) ;
                           - Như ngựa của vua Càn-Long - Qian Long 乾 隆 (1735 - 1796), Hoàng-Đế Triều Nhà THANH ;
                           Ngựa Khứu-Chuy = Ngựa có sắc lông Trắng và sắc lông màu đỏ-đậm pha màu nâu-đậm.

Ngựa Chuy
(Ngựa Appaloosa của Mỹ-quốc)

Tín-dụng Ảnh : fandedada.centerblog.net

Ngựa Ô-Chuy
(Ngựa Thuần-chủng Tây-Ban-Nha)


Tín-dụng Ảnh : chevalastuces.centerblog.net

Ngựa Hồng-Chuy
(Ngựa Appaloosa của Mỹ-quốc)

Tín-dụng Ảnh : ekestrian.com

Ngựa Khứu-Chuy
(Ngựa Appaloosa của Mỹ-quốc)

Tín-dụng Ảnh : americanhorses.skyrock.com


Ngựa Thanh-Chuy (sắc Trắng với Xanh-Lục đậm)
(Ngựa Paint-Horse của Mỹ-quốc)


Tín-dụng Ảnh : esprit-equitation.forumgratuit.org

Ngựa Thanh-Chuy (sắc Trắng với Xanh-Dương thẳm)
(Ngựa Paint-Horse của Mỹ-quốc)


Tín-dụng Ảnh : paint-horses.over-blog.com

 

Hoàng-Đế Châu-Á Càn-Long cưỡi Ngựa Hồng-Chuy

Tranh vẽ của Giuseppe Castiglione - Lang Thế Ninh 郎 世 寧(1688–1766 CN)

 

Hoàng-Đế Châu-Âu Charles Quint cưỡi Ngựa Khứu-Chuy

Tranh vẽ của Francisco de Goya
(1746–1828 CN)

 

 

       Loại X : Ngựa Qua (loại nổi tiếng nhất của giống Huyết-Hãn Mã "Akhal Téké") gồm có :

                           Ngựa Qua Mõm Đen = Ngựa có sắc lông màu Vàng, mõm đen (Isabelle) ;
                           Ngựa Qua
Lốm-Đốm
= Ngựa có sắc lông màu Vàng lóm-đốm (Isabelle Pommelée) :
                           
Ngựa Qua Sắc Lông Hoàng-Kim = Ngựa có sắc lông ửng màu Vàng Kim-hoàng (Jaune Or) :
                          - Như Chiến-Mã « Quyền-Mao-Qua »( 鬈 髦 騧), một trong Lục-Tuấn của vua Đường-Thái-Tông (559-649                           Tr. CN).

Ngựa Qua Mõm Đen

Tín-dụng Ảnh :
Hanka Certik

Ngựa Qua Mõm Đen

Tín-dụng Ảnh :
galop-of-hope.skyrock.com


 

Ngựa Qua Lốm-Đốm
(Ngựa Giống Connemara)

Tín-dụng Ảnh :
loveponys.canalblog.com

 

Ngựa Qua Lốm-Đốm
(
Ngựa Giống Connemara )

Tín-dụng Ảnh :
les-chevaux-et-leur-soin.skyrock.com


 

Ngựa Qua Ánh Hoàng-Kim
(Thuần-chủng Akhal Téké - Huyết-Hãn Ma)


Tín-dụng Ảnh :
en.wikipedia.org

 

Ngựa Qua Ánh Hoàng-Kim
(Thuần-chủng Akhal Téké - Huyết-Hãn Ma)


Tín-dụng Ảnh :
oragedebelmont.fr

 

Ngựa Qua Ánh Hoàng-Kim
(Thuần-chủng Akhal Téké - Huyết-Hãn Ma)


Tín-dụng Ảnh :
quizz.biz

 

Ngựa Qua Ánh Hoàng-Kim
(Thuần-chủng Akhal Téké - Huyết-Hãn Ma)


Tín-dụng Ảnh :
palo-grullo-and-co.pro-forum.fr

 

       Loại XI : Ngựa Phiếu :

                           Ngựa Phiếu = Ngựa có sắc lông màu Vàng lang Trắng :
                           - Như Chiến-Mã Đặc-Lặc-Phiếu (Te Le Biao - 特 勒 骠) còn gọi là Đặc-Cần-Phiếu (Te Qin Biao 特 勤 骠)                            của Hoàng-Đế Đường-Thái-Tông (唐 太 宗) - Tang Taizong (559-649) triều Nhà Đường (618-907) ;
                           Ngựa Hoàng-Phiếu = Ngựa có sắc lông màu Vàng Hoàng-Kim lang Trắng :
                           - Như Chiến-Mã « Hoàng-Phiếu »(黄 膘) - của danh-tướng Tần-Thúc-Bảo thời Nhà Đường (618-907).

Ngựa Phiếu

Tín-dụng Ảnh : clubdubonheur-fiction.skyrock.com

Ngựa Phiếu

Tín-dụng Ảnh : HorseGroomingSupplies.com

 

Ngựa Phiếu

Tín-dụng Ảnh :
coquatranch.com

 

Ngựa Hoàng-Phiếu

Tín-dụng Ảnh :
quizz.biz

 

       Loại XII : Ngựa Séo gồm có :

                           Ngựa Séo = Ngựa sắc lông màu Xám đốm trắng (Cheval Gris Pommelé) ;
                           Ngựa Séo Ðiều = Ngựa sắc lông màu Xám sắt đốm trắng (Cheval Gris de Fer Pommelé).
                           Ngựa Séo Ðiều Bạc = Ngựa sắc lông màu Xám Nâu ánh Bạc đốm trắng (Cheval Gris Argenté Pommelé).

Ngựa Séo
(Thuần-chủng Tây-Ban-Nha)


Tín-dụng Ảnh : avec-ou-sans-fer.purforum.com

Ngựa Séo Điều

Tín-dụng Ảnh :
chevalannonce.com

 

Ngựa Séo Điều Bạc
(Thuần-chủng Tây-Ban-Nha)


Tín-dụng Ảnh : chevalannonce.com

 

Ngựa Séo Điều
(Thuần-chủng Tây-Ban-Nha)


Tín-dụng Ảnh :
les-chevaux-du-12.skyrock.com

 

       Loại XI : Ngựa Bích gồm có :

                           Ngựa Bích = Ngựa sắc lông màu Xám-tro (Cheval Cendré) ;
                           Ngựa Bích Xanh = Ngựa sắc lông màu Xám-xanh ngọc bích (Cheval Gris-Perle).

Ngựa Bích
(Ngựa Lusitano của nước Portugal)


Tín-dụng Ảnh :
quizz.biz

Ngựa Bích Xanh
(Chiến-Mã Marengo của Hoàng-Đế Pháp-quốc Napoléon
)


Tranh vẽ của Antoine-Jean Baron Gros

Ngựa Bích Xanh

Credit Photo :
horseforum.com

 

Ngựa Bích

Credit Photo : chickensmoothie.com

                            

       Loại XIV : Ngựa Thông (loại Ngựa rất hiếm quí khi xưa và rất được các Hoàng-Đế nước Việt ưa-chuộng) gồm có :

                           Ngựa Thông = Ngựa có sắc lông Xanh-Đen ánh Xám Bạc ;
                           - Như ngựa « Nhàn-Lương-Thông», của truyện Ngũ Thông Thần trong quyển « Liêu Trai Chí Dị - 聊 齋志                            異» của Bồ-Tùng-Linh - 蒲 松 齡 - Pu Sung Ling (1640-1715).
                           - Như ngựa « Phúc-Thông»« Cát-Thông» của Hoàng-Ðế Việt-Nam Minh-Mạng 明 命 (1791-1841) ;
                           Ngựa Nê-Thông = Ngựa có bộ lông Xanh-Đen ửng sắc Kim ánh Xám-Bùn cực hiếm quí :
                           - Như ngựa « 
Nê-Thông »(泥 驄), chiến-mã của Hoàng-Đế Đại-Việt Trần-Duệ-Tông (1337-1377).
  

Ngựa Thông
(Ngựa có sắc lông Xanh-Dương Đen ánh Xám Bạc)


Tín-dụng Ảnh :
freerepublic.com

Ngựa Thông
(Ngựa có sắc lông Xanh-Lục Đen ánh Xám Bạc)


Tín-dụng Ảnh : horsegroomingsupplies.com

 

Ngựa Nê-Thông
( Ngựa có bộ lông Xanh-Đen ửng sắc Kim ánh Xám-Bùn )


Tín-dụng Ảnh :
palo-grullo-and-co.pro-forum.fr

 

Ngựa Nê-Thông
( Ngựa có bộ lông Xanh-Đen ửng sắc Kim ánh Xám-Bùn )


Tín-dụng Ảnh : palo-grullo-and-co.pro-forum.fr

                

       Ghi-Chú : « Ngựa Hạc » = Trong tiếng Việt, danh-từ « Ngựa Hạc » được dùng để gọi Ngựa có sắc lông màu Trắng toát.  (Chứ không gọi là "Ngựa Bạch", và lại càng không gọi là "Ngựa Trắng". Cũng như dùng danh-từ « Trâu Cò » để gọi Trâu có sắc lông màu Trắng)
                        « Ngựa Ô » = Trong tiếng Việt, danh-từ « Ngựa Ô » được dùng để gọi Ngựa có sắc lông màu Đen.  (Chứ không gọi là "Ngựa Đen". Cũng như dùng danh-từ « Chó Mực » để gọi Chó có sắc lông màu Đen, và dùng danh-từ « Mèo Mun » để gọi Mèo có sắc lông màu Đen). Tuy-nhiên, nếu Ngựa có chiều cao đo lên tới Bâu-Kiều trên 1m49, thì được gọi là « Long » vì căn-cốt của Ngựa vốn là « Rồng (Long) », cho nên mới có các danh-từ « Ô Long »« Hắc Long » dùng để gọi Ngựa có sắc lông màu Đen.
                        « Ngựa Chuy » = Trong tiếng Việt, và tiếng Hán, chữ « Chuy » được dùng để gọi Ngựa có Hai sắc lông : một màu Trắng và một màu Đen (Ô-Chuy) hoặc một màu Đậm khác (Hồng-Chuy, Khứu-Chuy). Có lắm người viết « Ngựa Ô Truy » thành ra sai chính-tả, vì thành-ngữ « Ô Truy » vô-nghĩa-lý.

                        Chữ Hán-Việt « Khải - 啓 » = « chân phải trước của Ngựa có sắc lông màu trắng (Balzane) », đã đúc-kết        nên Động-từ « Khải - » = « Quì gối ». 
                          Thí-dụ : « Khải-tấu - » = « Quì gối tâu trình lên Vua ».

 

Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE


Trịnh Quang Thắng.

      I – Binh-Chế

      II – Mã-Thuật Võ-Trận

      III – Chiến-Mã

      IV – Sắc Lông Ngựa

 

 

 

Thư Mục :

 

       « Dictionnaire Annamite-Français » của J.F.M. GENIBREL, Ấn-bản1898.

       « Dictionnaire Vietnamien-Chinois-Français » của Eugène GOUINẤn-bản1957.

       « Việt-Nam Tự Điển » của Ban Văn-Học Hội Khai-Trí Tiến-Đức Khởi-Thảo, Ấn-bản 1931.


       « Vân Ðài Loại-Ngữ » của Lê-Quí-Ðôn.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.