CUNG-THUẬT

 

 

II.
BINH-KH
Í TRUNG-CỔ

 

1 - Binh-Khí Phát-Xạ


B.
Thứ Thần-Cung

四 神 弓

 

 

 

 

 

 

       Nói về Cung Đánh-Trận, thì vào thời Nhà Tây-Sơn (1788-1802) có bốn cây Cung nổi tiếng của danh-tướng Nhà Tây-Sơn.  Đó là « Tứ Thần Cung » ( 四 神 弓) :

       1. « Thiết-Thai Cung - 鐵 胎 弓 » : Là cung của tướng Nguyễn Quang Huy, người Phú-Yên. Cây Thiết-Thai-Cung có cánh cung làm bằng thép, sức bắn xa hơn cung thường.
       Chính Ông là người dã dùng Thiết-Thai-Cung bắn trúng cánh tay trái Nguyễn Phúc Ánh năm Kỷ-Mùi (1799). Vì vết thương này mà Nguyễn Phúc Ánh phải rút về Gia-Định để dưỡng thương. Vua Thái-Đức Nhà Tây-Sơn rất ái trọng, phong làm « Phòng-Ngự-Sứ » vào trấn Bình-Thuận.        

       2. « Vỹ-Mao Cung - 尾 毛 弓 » : Là cung của văn-thần La Xuân Kiều, người huyện Phù-Cát, vừa giõi văn thơ Nôm Hán vừa giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Cây Cung được đặc biệt làm bằng gỗ quý và dây Cung bện bằng lông đuôi ngựa.
       Với cây Vĩ-Mao-Cung này, La Xuân Kiều đã được nổi danh thiện-xạ đương thời.        

       3. « Kỳ-Nam Cung - 楳 枏 弓 » : Là Cung của tướng quân Lý Văn Bưu. Thân Cung được tháp gỗ quý Kỳ-Nam, nên được gọi là « Kỳ-Nam-Cung ».
       Ông cũng dã từng sử-dụng cây Kỳ-Nam-Cung này giết hổ dữ cứu dân làng và đã lập được nhiều chiến-công trong các trận đánh với quân Xiêm và quân Mãn-Thanh.

       4. « Liên-Phát Cung - 連 發 弓 » : Là Cung của danh-tướng Đặng Xuân Phong. Cánh cung làm bằng thép trui có độ đàn-hồi cao nên sức bật rất mạnh.
       Nhờ ở sức khoẻ và năng-khiếu luyện tập, Đặng Xuân Phong có thể bắn liên tiếp Bốn mũi tên một lần.
       (Nhà Văn Quách-Tấn đẫ viết sai-nhầm là "liên tiếp Năm Mũi Tên một lần" trong quyển Võ-Nhân Bình-Định, bởi vì ông Quách-Tấn chưa từng học qua Môn Cung-Thuật nói chung và Môn Cung-Thuật Đại-Việt nói riêng. Vã-lại một bàn tay Năm Ngón thì chỉ có Bốn Kẻ tay nên chỉ cặp được Bốn Đuôi Tên mà giương Giây Cung bắn một lượt bằng Ngón Tay Cái theo Chỉ-Cơ Thỉ-Cách (指 機 弛 格), nghĩa là giương Cung bằng chiếc Nhẵn Cung-Thủ đeo nơi Ngón Tay Cái.)

 

 

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN-ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang CUNG-THUẬT

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.