CUNG-THUẬT

 

 

II.
BINH-KH
Í TRUNG-CỔ

 

1 - Binh-Khí Phát-Xạ


D.
Kỵ-Xạ Đại-Việt
騎射

Bắn Cung trên Lưng Ngựa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hai thành-ngữ « Bách Bộ  Xuyên Dương »  (Bai Bu Chuan Yang 百 步 穿 楊) và « Bách Phát Bách Trúng » (Bai Fa Bai Zhong 百 發 百 中) bắt nguồn từ câu chuyện thi bắn cung giữa Phan-Hổ và Dưỡng Do Cơ thời-đại Xuân-Thu Chiến-Quốc, khiến cho hai chữ « Xạ Liễu » (sheliu 射 柳) thành đồng-nghĩa với « sự điêu-luyện tài-năng của mình ».

           Về sau, người ta từ chỗ « Xạ Liễu trên bộ » thời Xuân-Thu bước qua môn « Xạ Liễu trên lưng ngựa », gọi là « Bách Bộ Xuyên Dương Xạ Liễu ».
           Bia bắn được thiết-kế bằng hai chùm nhành Dương-Liễu treo cao trên một cây Nêu dựng trồng trên mặt đất và cột dính đầu chùm nhành Dương-Liễu bằng một giải lụa. Lúc phi ngựa đến, mỗi xạ-thủ nhắm bắn một nhành dương-liễu. Mục-đích là bắn tung chùm dương-liễu ra và đưa tay đón bắt lấy trước khi nhành dương-liễu rơi chạm mặt đất. Người nào bắn rơi nhành dương-liễu và đón bắt được là chiếm giải nhất, người bắn rơi nhành dương-liễu mà không đón bắt được thì chiếm giải nhì.

 

           1 - Kỵ-Xạ nước Đại-Việt :

       Môn Kỵ-Xạ gọi là « Bách Bộ Xuyên Dương Xạ Liễu » là môn Kỵ-Xạ cực-kỳ khó-khăn đã được phát-huy dưới thời triều Nhà (1010~1225 CN) để huấn-luyện Kỵ-Binh Đại-Việt, mà thời Nhà TỐNG đã noi theo, do Thái-Diên-Khánh (Cài Yán Qìng - 蔡 筵 磬), quan Tri-Châu ở Hoạt-Châu (Huo Zhou - 活 州), phúc-trình tâu lên hoàng-đế Tống-Thần-Tông ( 真 宗 - Song Zhen Zong, 1068~1085 CN) triều Nhà Tống.

      Đến thời triều Nhà TRẦN (1225~1413 CN) và những thời triều-đại sau, người ta đặt ra môn « Bách-Bộ Xạ Kim-Tiền », tuơng-đối dễ-dàng hơn môn « Bách Bộ Xuyên Dương Xạ Liễu » thời triều Nhà LÝ (1010~1225 CN).
       Bia bắn được thiết-kế dưới dạng đồng Tiền có lỗ vuông. Lệ là dựng ba tấm Bia, mỗi tấm Bia cách nhau một trăm bộ, người ứng-thí cưỡi ngựa buông cương cho ngựa phi, bắn ba phát tên vào lỗ vuông của đồng Tiền. Người nào được ba mũi tên trúng đích là chiếm giải Vô-địch, được hai mũi tên trúng đích là hạng Ưu, được một mũi tên trúng đích là hạng Thứ.
       Điều đáng lưu-ý là sau lần thi Cưỡi Ngựa Bắn Cung (Kỵ-Xạ), Kỵ-Sĩ Đại-Việt phải thi-triển Siêu-Pháp, hoặc Kiếm-Pháp, hoặc Thương-Pháp, hoặc Mâu-Pháp, trên lưng ngựa, đúng theo Tao-Thi trong cuộc Thi Tuyển Võ-Cử Trung-Cổ.

 

           2 - Xạ Trường - 射 場 :

             Đó là một khoảng đất, rào chung quanh, trang-hoàng cờ xí, dài trên 3 x 73 m = 219 m, rộng trên 20 m và có cắm 3 tấm Bia cách nhau 100 bộ. Xạ-Trường còn gồm có một Sân Đợi Lượt Phát-Xạ và có một Khán-Đài gồm có 9 Ghế Bành dựng cao hơn mặt đất từ 2,50 m đến 3 m : đó là Một chiếc Ghế Bành dành cho Hoàng-Đế và Tám Ghế Bành dành cho 8 vị Quan Giám-Khảo.

         Trong thực-tại ngày nay, Xạ-Trường tạm thời của chúng tôi là một khoảng đất rào chung-quanh, dài 100 m và rộng 45 m, trang-hoàng cờ xí, gồm có một Sân Đợi Lượt Phát-Xạ và 3 Hành-Lang, được cắm cọc tiêu nối liền bằng giây thừng :
                  1. Hành-Lang Kỵ-Sĩ, rộng 9m và dài 80m, dùng cho việc vũ-lộng Binh-Khí Trung-Cổ ;
                  2. Hành-Lang Thiện-Xạ, rộng 3m và dài 95 + 45 + 95 + 45 m = 280m, dùng cho việc bắn Bia ;
                  3. Hành-Lang Qui-hồi
, dẫn về Sân Đợi Lượt Phát-Xạ.
             Ngoài ra, Xạ-Trường của chúng tôi còn có một Khán-Đài gồm có Ghế Bành dựng cao hơn mặt đất 3 m và trang-bị Cờ & Lọng, dành riêng cho Hoàng-Đế theo truyền-thống.


Xạ-Trường và Thao-Trường mới đang được kiến-thết,
gồm Khán-Đài có Ghế Bành dựng cao hơn mặt đất 3 m,
cùng trang-bị Cờ & Lọng.

Xạ-Trường và Thao-Trường mới đang được kiến-thết và lập hướng theo Bát-Quái.

Xạ-Trường và Thao-Trường mới đang được kiến-thết và lập hướng theo Bát-Quái.

Xạ-Trường mới đang được kiến-thết.  

   

Chiến-Mã « Thần-Phong » tại Xạ-Trường mới
đang được kiến-thết  

   

Võ-Sư PHẠM-Thuyền cưỡi Chiến-Mã « Linh-Phong »
tại Xạ-Trường và Thao-Trường mới đang được kiến-thết.

 

Võ-Sĩ LÊ-Phẩm cưỡi Chiến-Mã « Hắc-Long »
tại Xạ-Trường và Thao-Trường
mới đang được kiến-thết.

Nữ Võ-Sinh Mỹ-Duyên cưỡi Chiến-Mã « Thần-Phong »
tại Xạ-Trường và Thao-Trường mới đang được kiến-thết.

 

           3 - Cách-Thức Xạ-Tiễn trên lưng ngựa :

             Môn Kỵ-Xạ gồm có 13 cách-thức nằm trong ba lối Xạ-Tiễn cốt-yếu :

             a. - Tiền-Xạ : Có sáu cách bắn về phía trước, theo 6 góc độ khác nhau ;

             b. - Hoành-Xạ : Có ba cách bắn ngang, theo 3 góc đô khác nhau ;

             c. - Hậu-Xạ : Có bốn cách bắn về phía sau, theo 4 góc độ khác nhau.


Biểu-Đồ Kỵ-Xạ

 

Tiền-Xạ

Hoành-Xạ

Hậu-Xạ

             Ngoài ra, ngày nay môn Kỵ-Xạ còn áp-dụng 3 ba lối Xạ-Tiễn cốt-yếu nói trên trong việc Quán-Quân Kỵ-Xa, đó là :

             1. - Đơn-Xạ (單射) : Trên đoạn đường dài 120m, một tấm Bia được dựng cách khởi-điểm 90m dùng cho việc Hoành-Xạ trong 15 Giây (Mỗi một Giây dùng thêm sẽ bị trừ một điểm thi) ;

             b. - Tốc-Xạ (速射) : Trên đoạn đường dài 120m, hai tấm Bia được dựng xéo 45° cách khởi-điểm 60m dùng cho việc Tiền-Xạ và Hậu-Xạ trong 15 Giây (Mỗi một Giây dùng thêm sẽ bị trừ một điểm thi) ;

             c. - Liên-Tốc-Xạ (連速射) : Trên đoạn đường dài 160m, năm tấm Bia được dựng cách khởi-điểm 30m, 60m, 90m, 120m và 150m, dùng cho việc Hoành-Xạ trong 20 Giây (Mỗi một Giây dùng thêm sẽ bị trừ một điểm thi).

 

 

           4 - Luyện-Tập môn Kỵ-Xạ :

           Môn Kỵ-Xạ thông-thường được luyện-tập trên Mộc-Mã (木馬), hoặc hi-hữu thì trên Cơ-Mã (機馬), đặng hoàn-chỉnh thao-tác hiệu-năng, và rồi sau đó luyên-tập trên Chiến-Mã đặng áp-dụng nó trong thực-tiễn.

 

Luyện-tập trên Mộc-Mã
- Kỵ-Xạ tại Poland -

Luyện-tập trên Mộc-Mã
- Kỵ-Xạ ( Yabusame - Lưu-Đích-Mã ) tại Nhật-Bản -

Luyện-tập trên Mộc-Mã
- Kỵ-Xạ tại Việt-Nam -

Luyện-tập trên Mộc-Mã
- Kỵ-Xạ tại Anh-quốc -

Luyện-tập trên Cơ-Mã
- Kỵ-Xạ tại Hàn-quốc -

Luyện-tập trên Mộc-Mã
- Kỵ-Binh Mỹ-quốc năm 1917 -

 

Võ-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt
thuộc Hệ-Phái Bình-Định Sa-Long-Cương
thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật Đại-Việt trên Chiến-Mã.

 

 

           5 - Cách-Thức Nhặt Tên Bằng Đốc Cung (Cung Sao Thiêu Tiển - 弓 稍 挑 箭 ) :

            Đó là một phương-pháp nhặt Tên ngoài chiến-trường bằng Đốc Cung, không cần phải xuống ngựa.
          Dây cương được cầm bằng tay phải và cây Cung được cầm bằng tay trái để nhặt Tên rơi cắm xuống đất bên trái, bằng cách bắt cây Tên vào giữa dây Cung và Đốc Cung để lấy cây Tên lên (và đổi bên ngược lại đối với cây Tên rơi cắm xuống đất bên phải).

Cung Sao Thiêu Tiển
弓 稍 挑 箭

( Tín-Dụng Ảnh : Stephen Selby )

 

           6 - Quán-Quân Kỵ-Xạ :

           Trên thế-giới hiện nay có tổ-chức hàng năm giải Quán-Quan Kỵ-Xạ. Tuy-nhiên, những cuộc Thi Cưỡi Ngựa Bắn Cung quan-trọng nhất thì được tổ-chức hàng năm tại Âu-Châu bởi Liên-Hội EOCHA (The European Open Championship of Horseback Archers), trụ-sở tọa-lạc tại tỉnh Usak nước Thỏ-Nhị-Kỳ (Turkey) và bởi Liên-Hội WHAF (The World Horseback Archery Federation), trụ-sở tọa-lạc tại tỉnh Sokcho nước Nam-Hàn (South Korea).

Biểu-Ngữ Chào Đón các Cung-Thủ Kỵ-Xạ viết cả bằng tiếng Việt : « Chào Mừng ».
E.O.C.H.A, Usak - Từ ngày 31-8-2012 đến ngày 2-9-2012


(Tín-Dụng Ảnh : Trần Lê)

 

       .Quán-Quân Kỵ-Xạ - 冠 軍 騎 射

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN-ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

TRỊNH Quang Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại Trang CUNG-THUẬT

Trở lại Trang KHẢO-LUẬN
Binh-Khí Cổ-Truyền

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.